PUBLICACIONES 

“The accesibility of monuments on the Camino: The roman wall of Lugo as exemplar”
Ensayo. EAAE Thematic Network on Conservation – Workshop IV. 2019.

VI Premio de Arquitectura Ascensores Enor
Grupo Ascensores Enor [2014]

Metagénesix. Nova Arquitectura de Galicia. 30 Estudios 40 Proxectos
Difusora de Artes. Letras e Ideas [2011]

Catálogo Premios ATEG de galvanización en construcción 2010
Asociación Técnica Española de Galvanización [2010]

XIII Premio COAG de Arquitectura.
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia [2010]

Normas do Habitat Galego.
Consellería de Vivenda e Solo. Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda. Xunta de Galicia. [2008]

Arquitecturas da provincia da Coruña. Carnota, Lousame, Muros, Noia, Outes e Porto do Son.
Excma. Deputación Provincial da Coruña. Departamento de composición, Universidade da Coruña. [1998]

 

EXPOSICIONES

A Window to Practice. An exhibition of 12 domestic Windows by 12 practices.
The Front Room. UDC School of Architecture. Dublín. [2012]

XIII Premio COAG de Arquitectura.
Sede y delegaciones del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia [2010]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel. +34 981 905 605 - pernas@coag.es - Pérez Lugín nº 13 Bajo 15011 A Coruña (Spain)